Rapporten utgör ett underlag för ett expertmöte i Stockholm i september 2016, som en del av ett projekt om narkotikarelaterad dödlighet initierat EU:s narkotikamyndighet EMCDDA.

This report provides a detailed description of drug-related mortality in Sweden. The report provides a basis for an expert meeting in Stockholm in September 2016 as part of a project on drug-related mortality initiated by EU drugs agency EMCDDA.

Senast reviderad: 2016-10-03

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-267-9

URN

urn:nb:se:can-2016-4