Genom att också titta på skadeutvecklingen och dödstal kan man dra slutsatser om vilka delar av det förebyggande arbetet som behöver utvecklas.

Senast reviderad: 2016-01-06

Författare

Om publikationen

URN

urn:nb:se:can-2016-1