För att säkerställa att den webbaserade enkäten höll samma kvalitet och genererade likvärdiga resultat som den ordinarie pappersenkäten, har en analys av skillnader mellan enkätmetoderna gjorts. I analysen har bortfallet, administrativ infrastruktur samt prevalenser undersökts för de två metoderna.

Senast reviderad: 2020-01-09

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-307-2 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2019-12