Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Användning och beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak

En studie med fokus på år 2021 i Sverige Denna rapport beskriver hur stor del av Sveriges befolkning i åldrarna 17-84 år som använder, respektive har beroendeproblem av, alkohol, narkotika och tobak. Rapporten beskriver även användning av dopning. Fokus ligger på situationen år 2021 och beskriver även omfattningen vid tidigare mätningar år 2013 och 2017.
Författare: Erica Sundin, Isabella Gripe, Martina Zetterqvist, Mats Ramstedt, Ulf Guttormsson
Alkohol Beroende  Dopning Narkotika Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Hur mår de som använder narkotika?

– Hälsotillståndet hos personer i den vuxna befolkningen som använder narkotika Det är sedan tidigare väl känt att narkotikaanvändning innebär en ökad risk för ohälsa. Det syns bland annat bland dem som söker vård. Men, det finns också en stor grupp användare som inte har kontakt med vården. Om deras hälsa vet man därför inte så mycket. I den här rapporten undersöks om, och i vilken utsträckning, vuxna personer som använder narkotika har en sämre självskattad psykisk och fysisk hälsa än befolkningen i övrigt. Resultaten är baserade på enkätsvar från personer mellan 17 och 84 år.
Författare: Mats Ramstedt
Beroende  Hälsa Läkemedel  Narkotika
Läs publikationen

Svensk alkoholkultur – stabil eller föränderlig?

En jämförelse av dryckesmönster, motiv, attityder och problem mellan 2015 och 2020 Ser alkoholkulturen annorlunda ut idag jämfört med hur det såg ut för fem år sedan? Det studeras i den här rapporten. Utifrån två befolkningsundersökningar gjorda bland vuxna 2015 respektive 2020, jämförs bland annat konsekvenser av alkoholkonsumtion och attityder till alkoholpolitik. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Erica Sundin, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Skador Vuxna 
Läs publikationen

Ungas frågor och svar

-Rapport baserad på CAN:s verksamhet rörande ungdomar och webbplatsen Drugsmart.com. Rapporten innehåller en översikt kring drogsituationen i Sverige samt information om risk- och skyddsfaktorer. Med utgångspunkt i undersökningen CAN:s nationella skolundersökning har rapportförfattarna tittat närmare på de som debuterat med alkohol, tobak eller cannabis innan 14 års ålder. Ett avslutande kapitel beskriver Drugsmart.com och vilka ämnen som besökare ställer frågor om. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Birgitta Spens, Kristofer Odö
Alkohol Beroende  Dopning Hälsa Narkotika Skador Tobak Unga
Läs publikationen

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

– Resultat från en systematisk litteraturöversikt Rapporten är en litteraturgenomgång av befintliga vetenskapliga studier som innehåller skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Geografi Prevention Skador Unga Vuxna 
Läs publikationen

Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige

Om dryckesmotiv, dryckeskontext, attityder och anhörigproblematik Den här rapporten är resultatet av CAN:s medverkan som Sveriges representant i EUprojektet RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm). INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Erica Sundin, Johan Svensson, Jonas Landberg, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Skador Vuxna 
Läs publikationen

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak

– en studie med fokus på beroende och problem från andras konsumtion i Sverige 2017 Det övergripande syftet med denna rapport är att kartlägga den vuxna befolkningens användning och negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak med fokus på förekomsten av beroendeproblem och utsatthet för andras ANT-användning. Utöver att beskriva situationen för 2017 studeras även om det har skett några förändringar sedan år 2013.
Författare: Erica Sundin, Jonas Landberg, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Dopning Narkotika Skador Socioekonomi Unga Vuxna 
Läs publikationen

Ungas frågor om alkohol och droger

I den här rapporten har vi sammanställt information som spänner över flera av CAN:s verksamhetsområden; data om konsumtionsutvecklingen de senaste åren, data om ungas riskuppfattning, resultat från en undersökning om ungas medievanor och förtroende för källor samt ett urval av frågor och svar som inkommit till Drugsmart.com. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Anna Raninen, Kristofer Odö
Alkohol Beroende  Dopning Hälsa Narkotika Skador Tobak Unga
Läs publikationen

'Are The Times A-Changin'? Trends in adolescent substance use in Europe

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. Länk till fritt tillgänglig artikel på tidskriftens webbplats
Författare: Alojz Nociar, Björn Hibell, Daniela Piontek, Fernanda Feijão, Håkan Leifman, Julian Vicente, Karin Monshouwer, Kirsimarja Raitasalo, Konstantin Vyshinskiy, Ludwig Kraus, Luke Clancy, Nicki-Nils Seitz, Patrick Lambrecht, Paul Griffiths, Sabrina Molinaro, Sharon Arpa, Silvia Florescu, Stanislas Spilka, Ulf Guttormsson, Valeria Siciliano
Alkohol Beroende  Konsumtion  Läkemedel  Narkotika Tobak Unga
Läs publikationen