RARHA var ett treårigt projekt inom ramen för EU:s hälsoprogram 2014–2020 som syftade till att stärka medlemsstaterna i deras arbete för att minska alkoholrelaterade skador. Sverige deltog i ett delprojekt där arbetet var inriktat på att utveckla jämförbara data om bl.a. konsumtionsvanor, dryckeskontexter, attityder och olika alkoholrelaterade skador, ett projekt som kom att kallas RARHA-SEAS (Standardised European Alcohol Survey).

Senast reviderad: 2018-12-05

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-289-1

URN

urn:nbn:se:can-2018-10