Av rapporten framgår bland annat:

  • Något färre dricker alkohol, men det har inte skett någon förändring i hur ofta man dricker.
  • Berusningsdrickande var ungefär lika vanligt 2020 som fem år tidigare, förutom att det har minskat bland unga män (18-29 år).
  • Det har blivit vanligare att dricka för att förstärka positiva känslor, särskilt bland kvinnor. Till exempel ”för att fester och andra tillställningar blir roligare”.
  • Färre kvinnor rapporterar negativa konsekvenser på grund av alkoholkonsumtionen hos någon person i deras liv, samtidigt som en större andel kvinnor rapporterar problem på grund av egen alkoholkonsumtion.
  • Stödet för en restriktiv alkoholpolitik är ungefär detsamma 2020 som det var 2015. I vissa fall har stödet för restriktioner förstärkts, exempelvis uppfattningen att alkoholreklam bör förbjudas.

I rapporten diskuteras om och hur coronapandemin kan ha påverkat resultaten.

 

Senast reviderad: 2020-11-27

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-320-1

URN

urn:nbn:se:can-2020-11