Under våren 2020 genomför CAN en ny datainsamling för att titta på utveckling sedan 2015. Totalt 6000 personer har blivit slumpmässigt utvalda att ingå i undersökningen. Dessa personer kontaktas via brev. Resultatet används för att följa upp alkoholvanor, konsekvenser av alkohol och attityder till alkoholpolitik i Sverige sedan 2015 och för att jämföra situationen i Sverige med andra europeiska länder.

Senast reviderad: 2020-11-27

Frågor besvaras av