Av rapporten framgår bland annat:

  • Det är vanligare med en sämre självskattad psykisk och fysisk hälsa bland personer som använder narkotika.
  • Särskilt i gruppen som har använt narkotika mer än 20 gånger under det senaste året finns en större andel som uppger att de mår sämre, både fysiskt och psykiskt.
  • Den förhöjda risken för sämre hälsa bland dem som använder narkotika är något svagare då skillnader i socioekonomisk position och annan substansanvändning tas bort.
  • En specifik riskgrupp för ohälsa är personer som ofta använder narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination.

Analyserna i den här rapporten är gjorda på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, inom ramen för projektet ”Narkotikaanvändningen och dess negativa konsekvenser i Sverige – fördjupade analyser baserade på undersökningen Vanor och konsekvenser”.
 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2021-04-12

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-324-9

URN

urn:nbn:se:can-2021-3