I rapporten redovisas uppgifter för hela den period som Monitormätningarna har genomförts, det vill säga perioden 2001-2018, men med fokus på den senaste tioårsperioden.

Under 2018 uppgick den totala alkoholkonsumtionen till 8,83 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, vilket är en minskning med 2 % jämfört med 2017. Under de senaste tio åren har alkoholkonsumtionen sjunkit med sju procent.

Den lägre alkoholkonsumtionen förklaras framförallt av en kraftigt minskad resandeinförsel, men även köpen av smugglade alkoholdrycker sjönk under 2018. Den svagare svenska kronan i förhållande till euron har med all säkerhet bidragit till denna minskning.

Systembolagets försäljning och försäljningen på restauranger ökade däremot under året.

Senast reviderad: 2019-10-07

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-300-3

URN

urn:nbn:se:can-2018-7