Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Hur mycket röker svensken?

– cigarettförbrukningen i siffror med fokus på 2013 ”Hur mycket röker svensken?” är den tredje CAN-rapporten som behandlar uppgifter från de löpande Monitormätningarna och berör specifikt rökningens omfattning.
Författare: Björn Trolldal, Clara Henriksson, Mats Ramstedt
Konsumtion  Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Föräldrar i missbruks och beroendevård

– en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården genomfördes under 2012 en kartläggning för att få kunskap om föräldrar som får vård för missbruk och beroende och deras barn. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Håkan Leifman, Jonas Raninen
Beroende  Hälsa Skador Vuxna 
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2014

Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Håkan Leifman, Johan Svensson, Jonas Landberg, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Ungas frågor om alkohol och droger

I den här rapporten har vi sammanställt information som spänner över flera av CAN:s verksamhetsområden; data om konsumtionsutvecklingen de senaste åren, data om ungas riskuppfattning, resultat från en ny undersökning om ungas medievanor och förtroende för källor samt ett urval av frågor och svar på Drugsmart.com INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Anna Raninen
Alkohol Beroende  Dopning Hälsa Narkotika Skador Tobak Unga
Läs publikationen

Narkotikapriser i Sverige 1988-2013

CAN har sedan 1980-talet samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika. Uppgifterna publicerades för första gången i samlad form i Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2003 (Guttormsson 2004).
Författare: Ulf Guttormsson
Narkotika Unga
Läs publikationen

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?

Behovet av kunskap om cannabisanvändningens utbredning, förändringar i konsumtionsmönster och hur tillgången ser ut är stor. På CAN får vi ofta frågor från professionella som arbetar med unga, journalister och intresserad allmänhet om just detta. Därför publicerar vi en PM med svar på några vanliga frågeställningar om cannabis samt fördjupade analyser av skolelevers drogvanor.
Författare: Anna Raninen, Håkan Leifman, Ulf Guttormsson
Narkotika Unga
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2014

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Clara Henriksson, Tony Nilsson, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

– en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården genomfördes under 2012 en kartläggning för att få kunskap om föräldrar som får vård för missbruk och beroende och deras barn. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Håkan Leifman, Jonas Raninen
Beroende  Hälsa Skador Unga Vuxna 
Läs publikationen

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013

I Monitorundersökningens andra CAN-rapport 2014 redovisas den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under perioden 2001 till 2013 med betong på de senaste åren.
Författare: Björn Trolldal, Håkan Leifman
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Vuxna 
Läs publikationen

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn

– en genomgång av SKLs kartläggning hösten 2012 och en skattning av antal berörda barn CAN har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade analyser av data som samlats in vid en kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevård i Sverige. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Håkan Leifman, Jonas Raninen
Skador Unga Vuxna 
Läs publikationen

Hur mycket dricker svensken?

– alkoholkonsumtionen i siffror 2001-2012 Alkoholkonsumtionen i Sverige består av två delar: 1) den i Sverige registrerade försäljningen och 2) den oregistrerade delen som består av införsel från utlandet, köp via Internet samt hemtillverkning. Huvudsyftet med Monitormätningarna är att summera båda dessa delar för att få en bild av den totala konsumtionen i landet.
Författare: Björn Trolldal, Håkan Leifman
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Vuxna 
Läs publikationen