I rapporten finns uppgifter om olika anskaffningskällors bidrag till den totala konsumtionen, alltså cigaretter som inte sålts genom lagliga kanaler i Sverige, liksom en skattning av den totala förbrukningen. Dessutom redogörs för självrapporterade rökvanor och enligt dessa uppgifter har andelen som röker minskat påtagligt sedan 2003, huvudsakligen beroende på att dagligrökningen minskat. Både anskaffnings- och konsumtionsfrågor pekar sammantaget på att det skett en substantiell minskning av cigarettkonsumtionen i Sverige de senaste tio åren.

Senast reviderad: 2014-10-16

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-256-3

URN

urn:nbn:se:can-2014-10