Metoden Local Hero syftar till att ge unga en meningsfull fritid och öka deras riskmedvetenhet gällande alkohol och andra droger. Denna skrift beskriver metoden mer ingående, presenterar det resultat som uppföljningen av arbetet visat samt lyfter fram några exempel på hur grupperna kan och har arbetat genom åren.

Har du intresserade unga där du bor eller vill veta mer om metoden? Kontakta samordnaren för mer info.

Senast reviderad: 2014-11-19

Om publikationen

ISBN

78-91-7278-251-8

URN

urn:nbn:se:can-2014-5