Kartläggningen genomfördes på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under vecka 39 och skulle omfatta alla i Sverige kända missbruks- och beroendeverksamheter.

CAN kommer under innevarande år att i rapporter redovisa resultat från analyser av dessa data. I denna, den andra rapporten har dessa barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård varit i förgrunden. Analyserna har haft två huvudsakliga frågeställningar: vilka barn mår dåligt och vilka barn får stöd.

Senast reviderad: 2014-05-06

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-250-1

URN

urn:nb:se:can-2014-4