Därefter har ett antal mer eller mindre omfattande rapporter getts ut under åren, ibland har prisuppgifterna dessutom kombinerats med annan relevant information för att ge en bild av hur marknad och tillgänglighet för olika narkotiska preparat utvecklats. Den senaste analysen av denna mera omfattande typ publicerades i Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988–2010.

Detta PM ger en kort beskrivning av den svenska prisutvecklingen 1988–2013 samt en kortfattad redovisning av hur prisinsamlingen går till. Vill man få en djupare förståelse för olika resonemang och hur slutsatser kan dras är man dock hänvisad till tidigare publicerade rapporter. Resultattabellerna är inte inkluderade i detta PM.

Senast reviderad: 2014-10-19

Författare

Om publikationen