Kartläggningen genomfördes på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under vecka 39 och skulle omfatta alla i Sverige kända missbruks- och beroendeverksamheter.

Detta är den tredje studien som baseras på data som samlades in i september 2012 från föräldrar i missbruks- och beroendevården runt om i hela landet. Huvudfokus i föreliggande studie har varit föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av sitt föräldraskap.

Senast reviderad: 2014-04-06

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-250-1

URN

urn:nb:se:can-2014-4