I samband med att CAN övertog Monitormätningarna 2013 genomfördes ett antal förändringar i den metodik som använts för att få en bild av den oregistrerade delen av konsumtionen. Förändringarna har inneburit att tidigare publicerade uppgifter reviderats bland annat för att göra dem jämförbara med de uppgifter som kommer att publiceras för år 2013 och framåt. I den här rapporten redovisas de reviderade uppgifterna för perioden 2001–2012.

Senast reviderad: 2014-02-16

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-246-4

URN

urn:nbn:se:can-2014-1