CAN har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade analyser av data som samlats in vid en kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevård i Sverige. CAN kommer under innevarande år att i tre rapporter redovisa resultat från analyser av dessa data. Denna, den första rapporten utgör en viktig utgångspunkt för de två kommande rapporterna i och med att vi här gör en bedömning av materialets användbarhet och en estimering av antalet barn som har en förälder med missbruks- eller beroendeproblematik. Rapporterna två och tre handlar sedan till stor del om dessa barn.

Senast reviderad: 2014-04-06

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-248-8

URN

urn:nb:se:can-2014-2