Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Självrapporterade rök- och snusvanor 2003–2022

Denna rapport beskriver hur den självrapporterade användningen av snus, cigaretter och e-cigaretter har utvecklats under åren 2003–2022 i Sverige. Rapporten är baserad på Monitormätningarna där ca 18 000 personer i åldrarna 17–84 år svarar varje år.
Författare: Martina Zetterqvist
Geografi Konsumtion  Könsskillnader Nikotinprodukter Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Vem kan man lita på?

Undersökning om unga, medier och känsliga frågor. Den här rapporten redovisar resultat från undersökningen Vem kan man lita på? som genomfördes under våren 2022. 1000 personer födda 2006 och 2004 intervjuades. Syftet är att öka kunskapen om vilka olika typer av medier unga använder, vilka frågor de upplever som känsliga att diskutera med andra, hur de skulle söka information och råd och stöd i känsliga frågor, samt om minderårigas källor för att få tag i alkohol.
Författare: Clara Henriksson, Sara Kristensson
Alkohol Könsskillnader Tillgänglighet Unga
Läs publikationen

Kartläggning av ANDTS-indikatorer i Stockholms stad

För att ett förebyggande arbete ska vara effektivt på lokal nivå behövs god kunskap om den lokala situationen vad gäller alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). Denna rapport syftar till att ge en bild av nuläge och aktuella trender för invånarna i Stockholms stad samt att relatera situationen till övriga kommuner i Stockholms län och riket. Rapporten är skriven på uppdrag av Socialförvaltningens Kompetenscenter barn och unga i Stockholms stad.
Författare: Björn Trolldal, Charlotta Rehnman Wigstad, Erica Sundin, Mats Ramstedt, Tony Nilsson
Alkohol Dopning Geografi Könsskillnader Narkotika Skador Spel om pengar Tillgänglighet Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Alkoholvanor hos äldre 2004–2021

Ett kunskapsunderlag med Monitormätningarna som bas Monitormätningarnas resultat redovisas normalt för fyra åldersgrupper. Syftet med detta kunskapsunderlag är att, utifrån Monitormätningarna, beskriva utvecklingen av äldre personers alkoholvanor under perioden 2004–2021.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Könsskillnader Vuxna 
Läs publikationen

Krav på alkoholpolicy i idrottsföreningar?

En kartläggning av Sveriges kommuner. På uppdrag av Systembolaget genomförde CAN under våren 2022 en enkätundersökning i Sveriges kommuner. Syftet var bland annat att få en bild av om det finns krav på att de idrottsföreningar som får stöd av kommunen ska ha alkoholpolicy.  Det ställdes också frågor om och hur mycket dessa alkoholpolicies fokuserar på barn som far illa av vuxnas drickande. Enkäten besvarades av 65 procent av kommunerna.
Författare: Charlotta Rehnman Wigstad, Daniel Müller
Alkohol Prevention Unga
Läs publikationen

Cannabis och risken för cancer

Vad säger aktuell forskning? Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Narkotikapolitiskt Center, NPC, och genom finansiering av Stiftelsen Ansvar För Framtiden, SAFF. Författaren har fått värdefulla synpunkter från Erica Sundin och Isabella Gripe.
Författare: Mats Ramstedt
Hälsa Narkotika Skador
Läs publikationen

Ungas alkoholanskaffning via sociala medier

– En frågeundersökning bland 16-21 åringar Har sociala medier någon betydelse för hur unga får tag på alkohol?  CAN har, på uppdrag av Systembolaget, genomfört en undersökning bland ungdomar i åldern 16–21 år som svarat på frågor om bland annat sina alkoholvanor och hur de får tag på alkohol.
Författare: Ulf Guttormsson, Viktoria Åström
Alkohol Unga
Läs publikationen
Skolbyggnad

ANDTS-erfarenheter i Region Kalmar län

Det här är en uppdragsundersökning utförd av CAN 2021. Frågorna från CAN:s nationella undersökning har ställts i samtliga skolor i 11 av 12 kommuner i Region Kalmar län.
Författare: Viktoria Åström
Alkohol Dopning Narkotika Spel om pengar Tobak
Läs publikationen

Alcohol marketing on social media sites in Finland and Sweden : a comparative audit study of brands’ presence and content, and the impact of a legislative change

Svensk och finsk marknadsföring av alkohol via sociala medier är tillgänglig för unga. I ett samarbete mellan CAN och Helsingfors Universitet har marknadsföring av alkohol via sociala medier undersökts. Alkoholproducenters konton i sociala medier följdes under januari 2014, 2016 och 2017. Totalt ingår 38 finska varumärken och 52 svenska i studien. En jämförelse av utvecklingen i Sverige respektive Finland visar att den ändrade lagstiftningen i Finland har haft viss betydelse för vad som publiceras på finska alkoholproducenternas konton. Länk till fritt tillgänglig rapport på Helsingfors universitets webbplats
Författare: Anu Katainen, Emmi Kauppila, Johan Svensson, Matilda Hellman, Mikaela Lindeman
Alkohol
Läs publikationen

Vad är en prilla?

En pilottestning av CAN:s nationella drogvaneenkät Drogvaneundersökningen bland skolungdomar har pågått i över 40 år och sedan 1986 ansvarar CAN för denna, på uppdrag av Socialdepartementet. Under årens lopp har skolundersökningsformuläret genomgått flera förändringar och 2012 års revidering får räknas till en av de största. Ett ordentligt för- och efterarbete sågs inte bara som en nödvändighet utan även som en chans till ökad kunskap om tankar och resonemang hos de ungdomar undersökningen riktar sig till. En förkortad version av denna rapport finns även inkluderad som metodbilaga i Skolelevers drogvanor 2012.
Författare: Isabella Gripe, Pia Kvillemo, Siri Thor
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen