Vi följer också utvecklingen av narkotikapriserna i Sverige. Det gör vi med data från CRD-undersökningarna och har genererat fristående rapporter.

Vid ett flertal tillfällen har CAN låtit göra intervjuundersökningar med vuxna och ungdomar via telefon eller hembesök tillsammans med andra aktörer. Senast en sådan studie gjordes var 2003 och den gällde ungdomar. Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika, Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) och Systembolaget medverkade i undersökningen.

En annan studie som kan nämnas är ”Svenska elevers drogvanor från sexan till nian”. Det var enkätundersökningar bland elever födda 1987, som följdes från sexan till nian åren 1997–2000. Eftersom det inte var samma elever som intervjuades vid varje tillfälle kallades undersökningen för simulerad longitudinell studie.

Senast reviderad: 2016-04-22

Frågor besvaras av