Skolans roll i att förebygga ANDTS

Diskussionsfrågor

LADDA NER FRÅGORNA (PDF)

Frågorna är framtagna av Länsstyrelserna och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning i samverkan med några av dagens föreläsare.

Presentationer

SKOLANS ROLL OCH ANSVAR OCH DEN VIKTIGA SAMVERKAN.
Katja Saado, Undervisningsråd, Skolverket

HUR SER SITUATIONEN UT OCH VAD SÄGER UNGDOMARNA SJÄLVA?
Sara Kristensson, Avdelningschef CAN

SKOLAN SOM EN AV FLERA SKYDDSFAKTORER.
Martin Karlberg, Universitetslektor Uppsala universitet

ATT VÄLJA INSATSER – OM ETIK I ANDTS-ARBETET OCH HUR VI KAN TÄNKA NÄR VI VÄLJER
Birgitta Månsson, Preventionssamordnare Malmö stad

ANDT PÅ SCHEMAT, ETT ÄMNESINTEGRERAT ANDT ARBETE
Frida Nyman, Samordnare CAN

BARNS ENGAGEMANG OCH VUXNAS ANSVAR: ” FIGGES RESA PÅ VÄG TILL EN TOBAKSFRI SKOLTID”
Carina Hesse Bolin, Verksamhetschef Hälsoäventyret Uppsala

ANDTS-COACHER
Maria Rossbäck, Teamledare Sala kommun