Av rapporten framgår bland annat:

  • Gruppen som dricker alkohol uppgav i högre utsträckning att de begick brott och skolkade, än de som inte drack alkohol.
  • Gruppen som inte drack alkohol hade bättre självskattad hälsa, färre psykosomatiska problem och högre betyg.
  • De som drack alkohol var i högre utsträckning rökare och användare av narkotika än vad de som inte drack alkohol var.
  • I tidigare studier har icke-drickande ungdomar haft sämre sociala kontakter och mer psykosociala problem, men i Futura01 ser man att de ungdomar som inte dricker alkohol är nöjdare med sina sociala relationer och har högre poäng på en så kallad pro-social skala.

 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2020-08-27

Författare

Om publikationen

ISBN

78-91-7278-315-7

URN

urn:nbn:se:can-2020-06