Av rapporten framgår bland annat:

  • Under 2019 uppgick den totala konsumtionen till i genomsnitt 8,67 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det är 2 procent lägre än under 2018.
  • Under den senaste 10-årsperioden har den totala konsumtionen minskat med 9 procent.
  • Systembolagets försäljning och resandeinförseln ökade under 2019. En minskning har skett för restaurangernas försäljning, köp av smugglad alkohol, folkölsförsäljning och hemtillverkning.
  • Under 2019 stod den registrerade delen för 82,2 procent av den totala konsumtionen och den oregistrerade delen stod för 17,8.
  • Den oregistrerade delen har sedan 2018 minskat med 6 procent. Under de senaste tio åren har den oregistrerade delen av konsumtionen sjunkit med 27 procent.
  • Vin står för den största delen av den totala konsumtionen med 42,8 procent och starköl ligger på andra plats med 31,9 procent. Här har det inte skett några större förändringar jämfört med föregående år.

Den registrerade delen är alkohol som säljs genom registrerade försäljningskanaler i Sverige, så som Systembolaget, restauranger och i livsmedelsbutiker. Den oregistrerade delen är alkohol som förs in i landet i samband med resor, hemtillverkning, köp av smugglad alkohol samt köp via internet. För att beräkna de oregistrerade delarna genomförs löpande telefonintervjuer med personer i åldern 17-84 år.

Senast reviderad: 2020-09-15

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-316-4

URN

urn:nbn:se:can-2020-7