Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2023

Sedan 1980-talet har CAN regelbundet samlat in information om gatu- och grossistpriser* för olika narkotikasorter i Sverige. Informationen kommer från poliser i Sveriges samtliga 27 polisområden. Den här rapporten beskriver prisutvecklingen för olika narkotikasorter åren 1988–2023. Även priser på insmugglade cigaretter och alkoholdrycker redovisas. I årets rapport har omsättningen för insmugglade cigaretter och alkoholdrycker beräknats för första gången. * Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Med grossistpriser avses de priser som gäller vid försäljning av större partier.
Författare: Ulf Guttormsson
Geografi Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023

Syftet med rapporten är att ge en bred bild av hur tobaks- och nikotinutvecklingen har sett ut i Sverige vad gäller bland annat användning, skador och tillgänglighet. Detta görs med hjälp av flera statistikkällor från olika myndigheter, organisationer och företag.
Författare: Martina Zetterqvist
Alkohol Geografi Hälsa Konsumtion  Könsskillnader Läkemedel  Narkotika Nikotinprodukter Skador Socioekonomi Spel om pengar Tillgänglighet Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2022

Sedan 1980-talet har CAN regelbundet samlat in information om gatu- och grossistpriser* för olika narkotikasorter i Sverige. Informationen kommer från poliser i Sveriges samtliga 27 polisområden som rapporterar in aktuella prisuppgifter från sina områden. Rapporten beskriver prisutvecklingen åren 1988–2022. Den ger också en skattning av den totala årliga omsättningen för de olika narkotikasorterna. Även priser på smugglad alkohol och tobak redovisas. I årets undersökning har dessutom specialfrågor om läkemedel ställts. * Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Med grossistpriser avses de priser som gäller vid försäljning av större partier.
Författare: Ulf Guttormsson
Geografi Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Spel om pengar bland vuxna

– Omfattningen av problem bland spelare och närstående I denna rapport har spel om pengar undersökts. Analysen är gjord utifrån ett nationellt urval av svenskar i åldern 17–84 år via undersökningen Vanor och konsekvenser.
Författare: Johan Svensson
Hälsa Könsskillnader Läkemedel  Skador Spel om pengar Vuxna 
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2021

Sedan 1980-talet har CAN regelbundet samlat in information om gatu- och grossistpriser* för olika narkotikasorter i Sverige. Informationen kommer från Sveriges samtliga 27 polisområden som rapporterar in aktuella prisuppgifter från sina områden. Den samlade kunskapen om prisbilden kan användas exempelvis inom rättsväsendet. Rapporten beskriver prisutvecklingen mellan åren1988–2021. Den ger också en skattning av den totala årliga omsättningen för de olika narkotikasorterna.
Författare: Ulf Guttormsson
Geografi Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2020

Rapporten tar upp utvecklingen av gatupriser och grossistpriser för ett antal narkotikasorter. Uppgifterna har samlats in via en enkät riktad till rapportörer i Sveriges 27 polisområden. Även priser på smugglad alkohol och tobak, samt gatupriser för narkotikaklassade läkemedel följs. Under 2020 ställdes extrafrågor om pandemisituationen och om den upplevdes ha påverkat tillgängligheten på narkotika. I rapporten finns prisutvecklingen 1988–2020 redovisad samt en skattning av total årlig omsättning för narkotikasorterna.
Författare: Ulf Guttormsson
Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Hur mår de som använder narkotika?

– Hälsotillståndet hos personer i den vuxna befolkningen som använder narkotika Det är sedan tidigare väl känt att narkotikaanvändning innebär en ökad risk för ohälsa. Det syns bland annat bland dem som söker vård. Men, det finns också en stor grupp användare som inte har kontakt med vården. Om deras hälsa vet man därför inte så mycket. I den här rapporten undersöks om, och i vilken utsträckning, vuxna personer som använder narkotika har en sämre självskattad psykisk och fysisk hälsa än befolkningen i övrigt. Resultaten är baserade på enkätsvar från personer mellan 17 och 84 år.
Författare: Mats Ramstedt
Beroende  Hälsa Läkemedel  Narkotika
Läs publikationen

Skillnader i hälsa?

Självskattad hälsa hos personer som har någon i sitt liv som använder narkotika, jämfört med befolkningen i övrigt Det behövs mer kunskap om hälsan hos personer med någon närstående som använder narkotika. Skiljer den sig från befolkningen i övrigt? Det har tidigare framkommit att anhöriga till personer med beroendeproblematik har ett sämre mående. Men, problem kan också uppstå hos närstående utan att det finns en beroendediagnos. I den här rapporten undersöks sambandet mellan självskattad ohälsa och att ha personer i sitt liv som använder narkotika och/eller narkotikaklassade läkemedel utan förskrivning från läkare. Resultaten baserar sig på enkätsvar från personer mellan 17 och 84 år.
Författare: Erica Sundin
Alkohol Hälsa Läkemedel  Narkotika
Läs publikationen
Omslag rapport 191

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2019

Rapporten tar upp utvecklingen av gatupriser för hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy och LSD. Priserna har rapporterats in sedan 1988. Sedan 2017 rapporteras även priser på smugglad alkohol och tobak och sedan 2018 gatupriser för narkotikaklassade läkemedel.
Författare: Ulf Guttormsson
Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

'Are The Times A-Changin'? Trends in adolescent substance use in Europe

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. Länk till fritt tillgänglig artikel på tidskriftens webbplats
Författare: Alojz Nociar, Björn Hibell, Daniela Piontek, Fernanda Feijão, Håkan Leifman, Julian Vicente, Karin Monshouwer, Kirsimarja Raitasalo, Konstantin Vyshinskiy, Ludwig Kraus, Luke Clancy, Nicki-Nils Seitz, Patrick Lambrecht, Paul Griffiths, Sabrina Molinaro, Sharon Arpa, Silvia Florescu, Stanislas Spilka, Ulf Guttormsson, Valeria Siciliano
Alkohol Beroende  Konsumtion  Läkemedel  Narkotika Tobak Unga
Läs publikationen