Av rapporten framgår bland annat:

  • De som har någon i sitt liv som använder narkotika rapporterar i högre utsträckning dålig hälsa jämfört med befolkningen i övrigt.
  • Det är såväl psykisk hälsa och fysisk hälsa som allmän hälsa som skattas lägre hos personer som har någon i sitt liv som använder narkotika.
  • Att rapportera ohälsa är särskilt vanligt bland de som uppgett att de påverkats negativt och mycket negativt av andras användning.
  • Ungefär hälften av de som har påverkats mycket negativt uppger att de har dålig fysisk hälsa jämfört med cirka en av fyra bland övriga.

Analyserna i den här rapporten är gjorda på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, inom ramen för projektet ”Narkotikaanvändningen och dess negativa konsekvenser i Sverige – fördjupade analyser baserade på undersökningen Vanor och konsekvenser”.

 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2021-03-17

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-323-2

URN

urn:nbn:se:can-2021-2