När huvudet bultar och magen värker

Ungas psykosomatiska besvär och erfarenheter av alkohol, narkotika samt tobak

Detta är den första rapporten i CAN:s nya fokusserie. Syftet med fokusserien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till användning av droger. Dessa fördjupningar är tänkta att som regel baseras på material som samlats in av CAN. I detta fall handlar det om undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak (ANT) vilken påbörjades under 1970-talet i årskurs 9 och 2004 i gymnasiets år 2.

 
CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av droganvändning. Fördjupningarna är i regel tänkta att baseras på befintliga material som samlats in av CAN.