Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2018

I denna rapport redovisas utvecklingen av gatupriser för hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy och LSD.

Nytt är att sedan 2018 rapporteras gatupriser även för narkotikaklassade läkemedel medan smugglad alkohol och tobak inkluderades 2017. I rapporten redovisas också grossistprisutvecklingen sedan 2010 för de vanligare narkotikasorterna, liksom en uppskattning av cannabismarknadens omsättning i Sverige.