Från Norrbotten till Skåne

– ANDT-användning bland skolungdomar i länen 1978–2018

Detta är den andra rapporten i CAN:s nya fokusserie. Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till användning av droger. Dessa fördjupningar är tänkta att som regel baseras på material som samlats in av CAN, i detta fall undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Denna rapport tar upp länsskillnader och spänner över perioden 1978–2018.

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av droganvändning. Fördjupningarna är i regel tänkta att baseras på befintliga material som samlats in av CAN.