Det går uppåt i åldrarna

– Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019

I takt med att ANDT-användningen minskat bland skolungdomar under 2000-talet har även andelen som före 14 års ålder använt olika substanser sjunkit.

Men hur har debutåldern förändrats bland de skolungdomar som ändå använder ANDT? Och är användningen högre bland de som debuterat tidigare, och vilka egenskaper har tidiga debutanter i övrigt? Detta svarar CAN:s femte fokusrapport på.

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av droganvändning. Fördjupningarna är i regel tänkta att baseras på befintliga material som samlats in av CAN.