Svenskar dricker för att bli berusade och ångrar sig efteråt

2017-03-30

Svenskar dricker för att ha roligt och bli berusade men känner ofta skuld och ånger över sitt drickande. Det är ett av resultaten som framkommer i den första större europeiska jämförande studien om alkoholvanor i Europa som släpps idag. CAN har genomfört den svenska undersökningen.

Undersökningen har genomförts i 19 europeiska länder varav Sverige är ett. De vanligaste motiven för européer att dricka alkohol är att ha roligt och för att höja stämningen på sociala tillställningar. Att ha roligt är ett vanligt motiv i de nordiska och baltiska länderna men inte alls lika vanligt i medelhavsländerna, där alkohol är ett mer naturligt inslag i vardagen.

- Sverige utmärker sig särskilt genom att många dricker för att det är kul och för att man gillar känslan av att dricka. Sverige sticker också ut med den näst högsta andelen som motiverar sitt drickande med att ”bli full”, säger forskaren Mats Ramstedt i en kommentar.