– CAN är ett nationellt kompetenscenter rum inom ANDTS-området och våra faktablad är baserade på aktuell kunskap med utgångspunkt inom våra specialområden som exempelvis är att följa konsumtionsutvecklingen. Allt har tydliga källhänvisningar och följer en tydlig struktur.
Frida Nyman ansvarar också för faktatexterna på CAN:s ungdomssajt Drugsmart.se.

Vad skiljer de olika texterna åt?

– På Drugsmart.se skriver vi för ungdomar och undviker en del mer ovanliga ord. Faktabladen riktar sig däremot främst till verksamma inom ANDTS-området som vill ha kortfattad och översiktlig information. Vi vet att de är uppskattade av många som arbetar inom fältet, till exempel inom förebyggande arbete eller vård och behandling, säger Frida Nyman.
– Faktabladen är ett sätt att sammanställa och tillgängliggöra aktuell kunskap. Vi vill att kunskapen ska komma till användning!

I arbetet med det nya faktabladet om tobak och nikotin har Frida Nyman samarbetat med CAN:s tobaksexpert Martina Zetterqvist.
– Det är ovanligt att man ser en så stor förändring som vi gjort när det gäller de nya nikotinprodukterna, säger Martina Zetterqvist. Både vitt snus och vejp har ökat kraftigt de senaste åren, främst bland unga.
– Det ska bli intressant att följa utvecklingen framåt genom CAN:s nationella skolundersökning och genom Monitormätningarna som rör den vuxna befolkningen.

Senast reviderad: 2024-02-06

Frågor besvaras av