”Det unika med den här studien är att vi har tittat på samma grupp i ett befolkningsurval vid två olika mättillfällen”, berättar Erica Sundin.

Gruppen är de som angett att de har påverkats negativt av alkoholkonsumtionen hos någon som de känner. Sedan har man återvänt till den gruppen ett år senare för att se vad som hänt, om problemen finns kvar.

Vad är det viktigaste du kommer fram till?

”Att det är vanligt att ha kvar problem från närståendes drickande över tid. Över hälften av de som hade problem vid det första mättillfället upplever också problem ett år senare.

Det är vanligare bland kvinnor än bland män att ha kvar problemen ett år senare.

”Det är alltså svårare för kvinnor att ta sig ur problematiken”, förklarar Erica Sundin.

”Annan viktig kunskap är att ju allvarligare problematik som uppgavs vid det första tillfället, desto större sannolikhet var det att ha kvar problemen ett år senare.”

Vad kan denna kunskap användas till?

”Den kan användas för att uppmärksamma problemet i beslutsfattande organ.”

”Det är viktigt för stödfunktioner inom sjukvård och socialtjänst att kunna upptäcka de här personerna och stötta dem.”

Senast reviderad: 2024-02-26