Lars Sjödin har i sin forskning följt ett stort antal slumpmässigt utvalda ungdomar från hela landet under deras tonårstid. Forskningen handlar främst om olika psykosociala aspekter med koppling till ungdomars drickande.

Han har även utvärderat om åldern för alkoholdebut har någon betydelse för hur mycket och hur ofta ungdomarna dricker.

– De ungdomar som börjar dricka tidigare dricker både mer och är i högre utsträckning psykosocialt utsatta, berättar Lars Sjödin.

Resultaten visar vidare att ungdomar dricker för att främja socialt umgänge. Ett annat resultat var att olika former av tillit har en skyddande effekt för alkoholkonsumtion. Såväl tillit till samhällets institutioner som tillit till människor i allmänhet var sammankopplat med att avstå alkohol i tonåren.

De som inte drack hade bättre psykisk hälsa och mer nöjda relationer till sina föräldrar, men också sämre relationer till vänner och jämnåriga. Tidiga drickare hade sämst psykosocial situation.

Vad händer nu?

– Härnäst fortsätter mitt arbete med forskning och utbildning. Jag kommer att påbörja en tjänst som postdoktor på Uppsala universitet i början på nästa år.

– I det projektet kommer min forskning delvis ta en ny riktning och delvis vara sådant som jag är bekant med sedan tidigare. Då kommer jag att arbeta i ett projekt som fokuserar på psykosociala aspekter av att drabbas av cancersjukdom i ung ålder.

Mer specifikt kommer jag att undersöka den psykiska hälsan hos den gruppen. Utöver det kommer jag att fortsätta med att undervisa deltid på socionomprogrammet.

Senast reviderad: 2023-12-18