– I relation till försäljningen av det totala antalet snusdosor i Sverige 2022 utgjorde det vita snuset 16 procent 2021 och 25 procent 2022, säger Mats Ramstedt som är forskningsansvarig hos CAN och författare till rapporten.

Konsumtionen av tobakssnus skattas till cirka 47 dosor per invånare (15 år och äldre) för 2022, vilket var 2 procent högre än 2021 och 10 procent högre än 2019, året före pandemin.

– Den här ökningen bekräftar bilden man har sett bland de unga, att det delvis är nya grupper som använder vitt snus. Det tyder på att det ser likadant ut även i den vuxna befolkningen, säger Mats Ramstedt.

Rapporten skattar den totala användningen av cigaretter och snus i Sverige mellan 2003 och 2022 utifrån inhemsk försäljningsstatistik, kompletterat med självrapporterade köp i samband med utlandsresor och köp av smugglade cigaretter. För första gången ingår pandemins påverkan samt nya nikotinprodukter som vitt snus och e-cigaretter.

Försäljningen av e-vätskor (vätskor till elektroniska cigaretter, även kallat vejp) har ökat med 350 procent mellan 2021 och 2022 då 14 000 liter såldes.

–Det är för första gången möjligt att se utvecklingen genom försäljningsdata. Det bekräftar att vejping har ökat stort, säger Mats Ramstedt. Statistiken behöver dock utvecklas så att försäljningsstatistiken gällande e-vätskor kan tolkas i termer av användning.

Cigarettkonsumtionen har minskat med 42 procent sedan 2003. Nedgången berör både registrerade och oregistrerade cigaretter.

Senast reviderad: 2023-12-21

Frågor besvaras av