Rökningen minskar i alla åldersgrupper

2018-05-31

När rökning började studeras i Monitormätningarna år 2003 var de flesta rökare dagligrökare. Så ser det inte ut idag. Det framgår av en rapport från Monitormätningarna, som CAN presenterar idag.

- Daglig rökning och sporadisk rökning är ungefär lika vanligt förekommande i befolkningen idag, säger Clara Henriksson, utredare, i en kommentar. Andelen dagligrökare har mer än halverats sedan 2003 medan andelen sporadiska rökare i stort sett varit oförändrad.

Rökningen har minskat i alla fyra åldersgrupper i undersökningen, men minst i den yngsta gruppen. I gruppen 17–29 år röker nästan var fjärde person ((23 %) i någon utsträckning. Sporadisk rökning, eller så kallad feströkning, är särskilt vanligt. Omkring 13 procent i den yngsta åldersgruppen har feströkt den senaste månaden.