Ny studie om narkotikadödligheten i Sverige

2016-09-15

Under de senaste tio åren har narkotikadödligheten ökat, men inte så kraftigt som tidigare undersökningar gjort gällande. Det framgår av rapporten “Drug-related deaths in Sweden – Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drug patterns” som CAN presenterar idag.

Enligt den statistik som används i Sverige idag har den narkotikarelaterade dödligheten mer än fördubblats under de senaste tio åren, framförallt som ett resultat av fler dödsfall med opioider. Men tillförlitligheten av statistiken har ifrågasatts av både myndigheter och forskare.
-   De analyser som nu genomförts indikerar att statistiken har varit missvisande. Så mycket som halva ökningen är ett resultat av metodförändringar, till exempel att man screenar fler, säger Håkan Leifman, som står bakom rapporten.