Fyra miljoner färre fyllor

2017-10-17

Berusningsdrickandet har minskat, stora skillnader mellan kvinnors och mäns drickande och äldre dricker alltmer. Det framgår av rapporten ”Trender i dryckesmönster – befolkningens självrapporterade alkoholvanor under 2000-talet” som CAN presenterar idag.

Berusningsdrickandet har minskat. Antalet intensivkonsumtionstillfällen, att vid ett och samma tillfälle ha druckit motsvarande en flaska vin, har sjunkit med 4 miljoner i befolkningen 2004–2016 (från 82 till 78 miljoner årligen). Främst är det den yngre åldersgruppen, 17-29 år, som minskat sin berusningskonsumtion.

- Att berusningsdrickandet minskar är särskilt positivt, säger Ulf Guttormsson i en kommentar. Berusningsdrickande, särskilt bland yngre, riskerar att leda till problem i form av våld och olyckor och liknande. Detta märks på samhällsnivå. Socialstyrelsens patientregister visar exempelvis att akuta alkoholskador som alkoholförgiftning bland unga har sjunkit sedan 00-talets mitt.