Beroende av alkohol, narkotika och tobak är vanligare i grupper med låg socioekonomisk position

2018-10-17

Det finns betydande socioekonomiska skillnader i beroende, framförallt av cigaretter och narkotikaklassade preparat. Det framgår av en rapport som släpps idag och som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

- Det är första gången som socioekonomiska skillnader i beroende kartläggs i Sverige. Det visade sig att lågutbildade män hade mellan 1,6 (snus)till 5,3 (cigaretter) gånger så hög andel beroende än gruppen högutbildade och att beroende av alkohol och narkotika var 1,8 respektive 2,5 gånger högre, säger Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN och en av författarna till rapporten.