Monitormätningen: Alkoholkonsumtionen ökar

2014-06-12

För första gången på nästan tio år ökade konsumtionen under 2013 och uppgick till 9,9 liter ren alkohol per invånare. Det framgår av rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013” som CAN presenterar idag.

- Under senare år har konsumtionen legat på cirka 9,5 liter per invånare och år, i 2013 års undersökning ligger den på 9,9 liter. Om det här är ett trendbrott eller en tillfällig uppgång ser vi först i 2014 års rapport, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, i en kommentar.

Den rapport som finns för nedladdning sedan den 1 juli 2014 är en revidering av den version som publicerades på CAN:s hemsida den 12 juni 2014. Vissa avsnitt har förtydligats jämfört med den tidigare versionen och några av skattningarna har ändrats marginellt. Den totala alkoholkonsumtionen i landet under 2013 skattas nu till 9,87 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, jämfört med 9,89 liter i den äldre versionen.