Färre unga röker och dricker

2014-07-02

Alkohol- och tobakskonsumtionen bland unga minskar. Det finns tendenser till ökning när det gäller narkotikaanvändning. Det framgår av data från undersökningen Skolelevers drogvanor, som CAN presenterar i Almedalen idag.

I 2013 års undersökning noterades en historiskt låg alkoholkonsumtion och i årets mätning ligger man kvar på samma låga nivåer, i vissa fall till och med lägre.

- Siffrorna är antingen de lägsta eller bland de lägsta som uppmätts. För andra året i rad är det färre än hälften av eleverna i årskurs 9 som uppger att de dricker alkohol, säger CAN:s direktör Håkan Leifman i en kommentar.