Av rapporten framgår bland annat:

  • Det har skett stora förändringar mellan åren 2003 och 2019 i ungas attityder till narkotika.
  • Unga idag är mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem och har en mindre restriktiv syn på narkotika
  • Det fanns vissa skillnader i attityder mellan pojkar och flickor. Pojkar var både mindre restriktiva och mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem.
  • Den gruppen som är minst restriktiv har blivit fler, men det är fortfarande så att det är den minsta gruppen.
  • Även om det skett stora förändringar mellan åren, uppfattar de flesta trots allt narkotika som ett problem.
  • Sambandet mellan attityd och narkotikaanvändning har försvagats i vissa fall.

 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2020-06-16

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-312-6

URN

urn:nbn:se:can-2020-04