Av rapporten framgår bland annat:

  • Unga uppfattar risken med att dricka alkohol som ungefär lika stor idag som för 25 år sedan. Samtidigt har konsumtionen av alkohol nästan halverats under samma period.
  • Dagligrökningen har sjunkit påtagligt under de senaste 25 åren, men uppfattningen av hur riskfyllt det är att vara dagligrökare har ändå legat på ungefär samma nivå över den tiden.
  • Om man tittar på den gruppen som är dagligrökare, ser man dock att den gruppen skattar risken lägre än de som inte är dagligrökare.
  • Uppfattningen om att det är en stor risk att använda cannabis regelbundet har minskat från 92 procent till under 58 procent mellan 1995 och 2019. Under samma period har andelen som rökt cannabis de senaste 12 månaderna legat runt 5-6 procent.
  • Flickor är mer benägna än pojkar att ha hög riskuppfattning vad gäller att röka cannabis regelbundet.

 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2020-04-15

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-310-2

URN

urn:nbn:se:can-2020-02