På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2013. Utöver själva huvudrapporten och till den relaterat material finns även extramaterial i form av en utökad tabellbilaga i Excel, liksom kortare specialrapporter på olika teman.

Senast reviderad: 2019-09-16

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-244-0

URN

urn:nbn:se:can-2013-7