Av rapporten framgår bland annat:

  • I åldern 27–38 år finns den största skillnaden mellan mäns och kvinnors alkoholkonsumtion, då männen dricker mer än det dubbla av vad kvinnor dricker.
  • Mellan 2004 och 2019 har årskonsumtionen av alkohol minskat med omkring en femtedel.
  • Det är framförallt mäns konsumtion som har minskat, medan kvinnors konsumtion ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare. Under 2004 drack männen cirka 130 procent mer än kvinnorna, jämfört med cirka 80 procent mer under 2019.
  • Berusningsdrickandet har minskat från i genomsnitt 1,0 gång i månaden 2004 till 0,8 gånger i månaden 2019. Det är enbart personer under 50 år som står för den minskningen.
  • Sedan 2004 har skillnaderna mellan olika kommungrupper minskat. Förändringen består framförallt av nedgångar i storstäder och storstadsnära kommuner.
  • Alkoholvanorna är dock fortfarande mer omfattande i mer tätbefolkade kommuner än landsbygdskommuner, med undantag för landsbygdskommuner med besöksnäring.
Senast reviderad: 2020-10-19

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-318-8 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2020-9