I rapporten redovisas även grossistpriser för de vanligare narkotikasorterna, vilka bevakats från år 2010. I årets rapport görs en bedömning av den svenska cannabismarknadens storlek. Dessutom presenteras gatupriserna på smugglad alkohol och cigaretter.

Senast reviderad: 2018-03-05

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2018-1