CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2019-03-26

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-297-6

URN

urn:nbn:se:can-2019-4