Av rapporten framgår bland annat:

  • Skolans socioekonomiska sammansättning hänger samman med elevernas användning av alkohol, narkotika och tobak.
  • På skolor med hög socioekonomisk sammansättning är det vanligare att eleverna har druckit alkohol under det senaste året, jämfört med hur det ser ut bland eleverna på skolor med låg socioekonomisk sammansättning. Skillnaderna har dessutom ökat under perioden 2006–2019.
  • Det är också vanligare att eleverna på skolor med hög socioekonomisk sammansättning har provat narkotika.
  • Rökning och snusning är vanligare bland elever på skolor med låg socioekonomisk sammansättning.
  • För den frekventa rökningen har ojämlikheten dessutom ökat under perioden 2006-2019 eftersom skillnaderna mellan grupperna har ökat.

Med hög socioekonomisk sammansättning avses de skolor som har högst andel föräldrar med eftergymnasial utbildning och med låg socioekonomisk sammansättning de skolor med lägst andel föräldrar med eftergymnasial utbildning.
 

CAN:s fokusserie

Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av ANDTS-erfarenheter. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

 

Senast reviderad: 2020-11-06

Författare

Om publikationen

ISBN

78-91-7278-319-5

URN

urn:nbn:se:can-2020-10