Resultaten bygger på de självrapporterade uppgifter som samlas in inom ramen för CAN:s Monitormätningar.

Av resultaten framgår bland annat

  • Att närmare 4 av 5 i den vuxna befolkningen dricker under en 30-dagarsperiod.
  • Alkoholkonsumtion är vanligast under fredagar och lördagar. Närmare fyra gånger så många drack exempelvis en lördag jämfört med en måndag under 2018.
  • Likaså varierar konsumtionen under året. Störst är den under sommarmånaderna. Jämfört med november exempelvis dricks det 50 % mer under juli månad.
  • Jämnast konsumtionen sett till såväl månader som veckodagar har personer i den äldsta åldersgruppen (65–84 år).
Senast reviderad: 2018-06-20

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2019-9