Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Preventionsindex ANDTS 2021

Preventionsindex ANDTS är ett hjälpmedel för kommuner. Med hjälp av indexet kan man få en övergripande bild av omfattningen av kommunens förebyggande arbete. Arbetet med Preventionsindex är ett pågående utvecklingsarbete. Nytt för 2021 är att indikatorer specifikt relaterade till spel om pengar har inkluderats i indexet.
Författare: Tony Nilsson
Alkohol Dopning Geografi Narkotika Prevention Spel om pengar
Läs publikationen

Krav på alkoholpolicy i idrottsföreningar?

En kartläggning av Sveriges kommuner. På uppdrag av Systembolaget genomförde CAN under våren 2022 en enkätundersökning i Sveriges kommuner. Syftet var bland annat att få en bild av om det finns krav på att de idrottsföreningar som får stöd av kommunen ska ha alkoholpolicy.  Det ställdes också frågor om och hur mycket dessa alkoholpolicies fokuserar på barn som far illa av vuxnas drickande. Enkäten besvarades av 65 procent av kommunerna.
Författare: Charlotta Rehnman Wigstad, Daniel Müller
Alkohol Prevention Unga
Läs publikationen
Omslagsbild rapport 203

ANDT-preventionsindex

I denna rapport presenteras ANDT-preventionsindex. Det är ett sammansatt mått för att mäta kommuners alkohol-, narkotika, tobak- och dopningsförebyggande arbete.
Författare: Tony Nilsson
Alkohol Dopning Narkotika Prevention Tobak
Läs publikationen

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

– Resultat från en systematisk litteraturöversikt Rapporten är en litteraturgenomgång av befintliga vetenskapliga studier som innehåller skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Geografi Prevention Skador Unga Vuxna 
Läs publikationen

Småkommuners ANT-situation och förebyggande arbete

– är det annorlunda än i större kommuner? Rapporten har tagits fram av CAN inom ramen för Länsstyrelsens satsning på att stärka det förebyggande arbetet med ANT (Alkohol, Narkotika och Tobak) i småkommuner (kommuner med upp till 10 000 invånare). INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Emelie Thern, Håkan Leifman, Mats Ramstedt, Tony Nilsson
Alkohol Geografi Narkotika Prevention Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Effects on alcohol consumption and alcohol related harm of a community-based prevention intervention with national support in Sweden

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. Länk till abstrakt på tidskriftens webbplats
Författare: Håkan Leifman, Karin Guldbrandsson, Peter Allebeck, Sven Andréasson, Thor Norström, Tony Nilsson
Alkohol Prevention Skador Vuxna 
Läs publikationen