Syftet med rapporten var att skapa ett underlag för det förebyggande arbetet genom att ge en bild av nuläge och utveckling av ANT-konsumtion och ANT-skador i mindre kommuner i jämförelse med övriga, större kommuner.

I rapporten ingår också en beskrivning av skillnader i det ANT-förebyggande arbetet mellan mindre kommuner och övriga kommuner utifrån ett s.k. preventionsindex. Vidare diskuteras möjligheterna att ta fram ”goda exempel” på kommuner som kan anses bedriva ett speciellt framgångsrikt förebyggande arbete och några exempel på sådana kommuner presenteras. Slutligen ges förslag på hur man kan arbeta med ANT-uppföljningar i småkommuner och vad man bör tänka på.

För att beskriva ANT-situationen bland vuxna i småkommuner har flera olika datamaterial använts som sammantaget ger en god bild av nivåer och utveckling av ANT-vanor och relaterade problem i Sveriges småkommuner samt av deras förebyggande arbete. En stor del av de data som redovisas har aldrig tidigare sammanställts för dessa grupper av kommuner. Studieperioden är i regel från 2002 till 2015/16.

Senast reviderad: 2019-02-21

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-292-1

URN

urn:nbn:se:can-2018-12