Socioekonomiska skillnader i beroende och utsatthet för andras användning av alkohol, narkotika och tobak

Rapporten är ett samarbete mellan Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Folkhälsomyndigheten som inleddes mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens fokus på alkohol, narkotika, dopning och tobak och jämlikhet.

Syftet med rapporten var att kartlägga socioekonomiska skillnader i beroende av alkohol, narkotika och tobak (ANT) samt negativa konsekvenser av andras ANT-användning i Sverige. Underlaget består av datainsamlingarna från 2013 och 2017 med totalt ca 10 450 personer i åldern 25-64 år som svarat på frågor om beroende och negativa konsekvenser av andras substansanvändning.